Attitude训练记录

会员背蹲

背蹲数据记录

wdt_ID 姓名 5x3 3010 第二周 第三周 第四周 第五周
1 陈晖 60 60 64
2 Ke 70 70
3 Juan Juan 50 42 60
4 Yu Gang 120
5 宇航 114 120
6 65
7 YO 60
8 Y.R 110 111
9 DUCK 60 60 60
10 Bao Bao 27 35 39
11 帅元 60
12 徐巧 70 75
13 Candy 60
14 Irene 48
15 小刚 16
16 NA 70 73
17 aiyue 55
18 xiao cong 68
19 Yino 67 70
20 jia jia 52
21 小蛇 42
22 gen gen 60
23 王纸 70
24 qinyue 50 60
25 ys 55 75
姓名 5x3 3010 第二周 第三周 第四周 第五周

会员蹲翻

蹲翻数据记录

wdt_ID 姓名 Hang + Low Hang 第二周 第三周 第四周
1 Y.R 70 92 88
2 Xiao Cong 51 52 54
3 Ke 45 55 55
4 Juan Juan 35 39 40
5 MoMo 25
6 宇航 64 70 75
7 Irwin 52 52
8 YS 20
9 Lee 90 90 100
10 Limin 62 61 64
11 Coco 38 41 45
12 Liu Ying 18 23 23
13 Cai Cai 18 29
14 He He 8
16 壮丁 30
17 DUCK 48 52 50
18 Jia Jia 36 38 38
19 KP 100
20 Bao Bao 20 29 29
21 Yino 52
22 Xiao Gang 13
23 EVA 40
24 Karen 43 35
25 徐巧 61
26 NA 61 64
27 Christy 42
28 39
29 Yu Kang 70
30 rainbow 32
31 will 85
32 Catherine 31
姓名 Hang + Low Hang 第二周 第三周 第四周

会员翻挺

翻挺数据记录

wdt_ID 姓名 Hang Power + Split 第二周 第三周
1 YR 80 80 80
2 Ke 50 45 39
3 Xiao Cong 40 44
4 DUCK 53 55
5 Juan Juan 34 35 29
6 Lee 80 90 90
7 Xiao Yang 28
8 Daniel 30
9 徐巧哦 50 50 41
10 石头 74 77 80
11 Yino 52 43
12 Su Rou 29
13 Colins 34
14 Karen 34
15 55
16 QR 35
17 EVA 45
18 Ske 37
19 JiaJia 30
20 gen gen 36
21 Choui 20 20
22 MOMO 25
23 YS 22
24 tang 25
25 Amber NA
26 振阳 28
27 yu hang 50
28 Christy 31
29 Lili 18
30 Yqai NA
31 Arfa 40
姓名 Hang Power + Split 第二周 第三周

会员抓举

抓举数据记录

wdt_ID 姓名 Low Hang 第二周 第三周
1 Juan Juan 18 30 20
2 Hui 60
3 Xiao Cong 33 30
4 DUCK 40 41
5 YR 62 63
6 Ke 40 35 38
7 Sara 53
8 Yu Hang 30 35 35
9 Leo NA
10 Cai Cai 18 15 18
11 Ying Ying 18 14
12 Bao Bao 16 15 16
13 Jao Gang 10
14 振阳 21
15 风定 15
16 壮丁 30
17 Colins 30
18 Karen 22 32
19 Limin 48 46
20 石头 55 52
21 Jia Jia 23 22
22 James 31
23 Tang Tang 14
24 NA 36 42
25 Yino 37 40
26 徐巧 43
27 Christy 27
28 Li Li 14
29 大春儿 27
30 james 35
31 Rainbow 15
姓名 Low Hang 第二周 第三周

会员高抓

高抓数据记录

wdt_ID 姓名 Hang Power + Hang Snatch 1+2 第二周 第三周
1 小A
姓名 Hang Power + Hang Snatch 1+2 第二周 第三周

会员过头蹲

过头蹲数据记录

wdt_ID 姓名 Balance/OHS 第二周 第三周
1 25
2 25
3 38
4 Juan Juan 18 22
5 YR 60 65
6 Afra 38 41
7 Lee 55 60
8 Lin Lin 33
9 Choui 16 18
10 Karen 29 30
11 Jia Jia 25
12 DUCK 41 43
13 Will 52 53
14 Agnes 14
15 Jiang Jiang 18
16 Liu Ying 18
17 Cai Cai 18
18 K.P. 60
19 阿詹 19
20 He He 13
21 Ken 18
22 Jie 18
23 Xiao Yang 33
24 Limin 46 50
25 徐巧 46 49
26 Candy 25 32
27 Christy 30
28 Eva 35
29 Witty 27
30 正阳 65
31 Mai 65
32 ke 35
33 Xiao cong 33
34 Aiyue 21
35 Vicky 41
36 Peng Lei 13
37 Gen Gen 30
38 雅琪 13
39 20
40 Coco 27
41 NA 47
42 Li Li 14
43 Loey 42
44 Zi Qin 20
姓名 Balance/OHS 第二周 第三周